Studium tření

Poté, co jsme na společných hodinách probrali zákonitosti smykového a valivého tření, byla jedna dvouhodinovka laboratorních cvičení věnována řešení úloh na toto téma. Kromě úloh jsme ale se žáky třídy 18L SPŠST Panská studovali tření i prakticky. A současně při tom nenápadně otestovali manuální zručnost žáků. Nehledě na to, že tyto hodiny byly poslední laboratorní cvičení před blížícími se Vánočními prázdninami, takže žáci mohli získat i inspiraci na levný a netradiční vánoční dárek pro své blízké.

Podle mého předvádění, kdy jsem pracoval paralelně se žáky, si žáci vyráběli jednoduchou hračku, která má svůj základ v japonské kultuře. Během několika minut měli žáci hračku vyrobenou a mohli jsme začít experimentovat:

 • položení hračky na lavici „těžší“ stranou dolů způsobilo, že se hračka po uvedení do pohybu příliš dobře nepohybovala;
 • položení hračky na lavici „těžší“ stranou nahoru způsobilo, že se hračka pohybovala po vychýlení relativně dobře - využívala svou setrvačnost v pohybu;
 • zkoušení různých povrchů, po kterých se hračka pohybovala, potvrdilo to, co žáci odpověděli na můj dotaz pídící se po síle, která způsobuje snadný pohyb hračky.
 • Na závěr hodiny si pak žáci mohli vyzkoušet se všemi svými hračkami dominový efekt, u kterého byla správná velikost třecí síly působící mezi podložkou a hračkou poměrně zásadní.

  Jak skládání, tak následné experimentování žáky bavilo. Nejen, že si aktivně hráli, ale byli schopní odpovídat na kladené dotazy a fyzikálně domýšlet různé situace.

  Průběh skládání hračky a experimentování s ní zobrazují fotografie.

  Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 18. 12. 2018