Tranzistory

Poté, co jsme probrali se žáky třídy 13L SPŠST Panská vlastnosti střídavého proudu, chtěl jsem je seznámit s některými dalšími aplikacemi z praxe, které elektrický proud (ať už střídavý nebo stejnosměrný) využívají. A to nejlépe pomocí experimentů, aby přímo viděli modely reálných dějů nebo přístrojů. Proto jsme jedny laboratorní práce věnovali hrátkám s tranzistory a usměrňovači.

V úvodu cvičení jsme ještě doplnili z minulé hodiny základní princip činnosti reproduktoru a záznamu informace na magnetický pásek. A pak už si žáci samostatně mohli pohrát s tranzistory. Na základě jednoduchého elektrického obvodu (LED, zdroj napětí a tranzistor) si ověřili, co znamená, když se tranzistor otevírá a jak dokáže zesílit elektrický proud. Pro dosažení stejného efektu se žárovičkou bylo nutné zapojit dva tranzistory za sebou, aby byl elektrický proud po otevření tranzistoru zesílen více.

Jako konkrétní využití tranzistorů v praxi jsme pak rozebrali činnost tzv. zloděje joulů (Joule thief). Pomocí této pomůcky jsem vysvětlil činnost indukčního vařiče i spínaných zdrojů napětí, které žáci používají při dobíjení iVěcí.

Na závěr hodiny jsem pak předvedl princip usměrňování střídavého elektrického proudu. Ukázali jsme si (a voltmetrem firmy Vernier i proměřili) jednocestně usměrněný střídavý elektrický proud a dvoucestně usměrněný střídavý elektrický proud.

Průběh studia vlastností tranzistorů zobrazují fotografie.

Autoři fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 22. 11. 2015