Vtipy Matfyzáků a o Matfyzácích ...

(To není žádná úrážka, autor stránek je sám bývalý Matfyzák a stále se jím cítí být! A je na to hrdý!!!)Potkají se čarodějnice s Misskou. Baví se o životě a také dojde na jejich plány do budoucna.
Obě dvě chtějí studovat.
Misska říká: "Já půjdu na ekonomku. Sice tam nebudu nejhezčí, ale určitě budu nejchytřejší."
To čarodějnice má jiné plány: "Já se chystám na matfyz. Tam zcela jistě nebudu nejchytřejší, ale určitě budu nejkrásnější."

Český, americký a francouzský vysokoškolák se dohádují, za jak dlouho jsou schopni naučit se čínsky.
"No kdyby za tím byl nějakej byznys …," přemýšlí Američan.
"Je!"
"Tak do měsíce!" odpoví Američan skálopevně.
"Kdyby v tom byla nějaká pěkná ženská …," dumá Francouz.
"Je!"
"V tom případě do týdne," trumfuje Francouz.
"A jsou na to skripta?" ptá se Čech.
"Jsou!"
"Tak přes noc!"

Jaký je rozdíl mezi studentem medicíny a matfyzu?
Poznáte je podle reakce na požadavek, aby se naučili telefonní seznam.
Medik se zeptá: "Dokdy?"
Zato matfyzák se táže: "Proč?"

Jak jezdí normální člověk výtahem do třináctého patra?
No přece zmáčkne 13.
A jak jezdí do třináctky informatik?
Zmáčkne 1, pak 3 a zuřivě hledá Enter.

Jak řeší matfyzák úlohu, kolik je 2 na druhou?
Prvák bez zaváhání odpoví, že to jsou 4.
Druhák se trošku zamyslí, ověří všechny předpoklady a na kalkulačce spočítá, že to jsou čtyři.
Třeťák napíše několikastránkový program v Pascalu nebo Céčku a po několika hodinách práce dojde k výsledku že to jsou čtyři, ovšem s přesností omezenou kapacitou počítače.
Čtvrťák se zamyslí a už sedí u počítače a vymýšlí nový programovací jazyk vhodný právě pro tento druh úlohy. Po probdělé noci strávené usilovnou prací dostane odpověď, že jsou to asi čtyři, ale není si výsledkem zcela jist, protože použitá metoda je pouze aproximativní a přesnější výsledek by si vyžádal mnohem větší úsilí.
Pokud tu samou otázku položíte páťákovi před státnicemi, zoufale složí hlavu do dlaní a rozpláče se se slovy: "Copak si musím všechny konstanty pamatovat?"

V hotelu je ubytovaný inženýr. V noci dojde v jeho pokoji k požáru. Inženýr popadne kýbl, naplní ho vodou a požár uhasí.
Zanedlouho přespává ve stejném pokoji fyzik. Také dojde k požáru a fyzik musí situaci řešit. Popadne tužku a papír, provede pár výpočtů a zjistí, kolik vody potřebuje na uhašení ohně. Natočí do kbelíku určené množství vody a oheň uhasí.
Do třetice spí v tomto pokoji matematik. Když začne hořet, jde k umyvadlu, otočí kohoutkem, a když zjistí, že voda teče, pronese jen: "Řešení existuje!" a jde si lehnout.

Informatik, strojař a stavař jedou v autě. To náhle zastaví, motor přestane běžet a už nejde nastartovat.
"Co budeme dělat?" meditují studenti.
"No, kdybychom měli nějaké plány, možná by to šlo …" přemýšlí nahlas stavař.
"Na co plány? Stačilo by mít nějaké nářadí!" řekne strojař.
"Pánové, zkusme tohle," říká informatik. "Pojďme vystoupit a zase nastoupit!"

Přijde matfyzák do Fotolabu a chce vyvolat film a udělat fotografie.
Prodavačka: "9 krát 13?"
Matfyzák: "117! Proč?"

Dva matfyzáci - on a ona - jdou po Petříně. Vlahá teplá noc, do tváře jemně fouká větřík, obloha plná hvězd, stromy zavřely na noc svá poupata, ale i přesto je všude cítit jejich vůně.
On: "Miláčku - na co myslíš?"
Ona: "Na to samý, co ty?"
On: "A kolik ti to vyšlo?"

Víte kdo je matfyzák - informatik?

No to je člověk, který přeměňuje kávu na software!

Víte proč matfyzáci nemají jarní prázdniny?

No protože by stihli vystudovat vysokou školu ekonomickou!

Víte co se stane, když přejde matfyzák na ekonomku?

Stoupne průměrné IQ obou škol!

Lesem jdou na procházku funkce. Vtom z houštiny vyběhne derivace a volá: "Já jsem strašná derivace - všechny vás zderivuji a tím vás znehodnotím!!!"
Funkce se rozutečou po lese, jen jedna zůstane.
"Ty se mě nebojíš?" ptá se strašlivá derivace.
"Ne - já jsem e na x-tou!"

Lesem jdou na procházku funkce. Vtom z houštiny vyběhne derivace a volá: "Já jsem strašná derivace - všechny vás zderivuji a tím vás znehodnotím!!!"
Funkce se rozutečou po lese, jen jedna zůstane.
"Ty se mě nebojíš?" ptá se strašlivá derivace.
"Ne - já jsem e na x-tou!"
"Jenže já derivuji podle t!"