Dostředivá síla

Jednou ze sil, která se v rámci studia dynamiky studuje, je dostředivá síla. Její definici zvládne napsat učitel na tabuli během několika okamžiků, ale její hlubší pochopení žáky je velmi podstatné pro další studium fyziky. S touto silou se totiž setkáváme při popisu pohybu těles ve Sluneční soustavě i při popisu pohybu nabitých částic v magnetickém poli.

Proto jsem chtěl, aby i žáci třídy 15M SPŠST Panská dostředivou sílu pochopili a věděli, jaký je její význam. Z toho důvodu jsem den před hodinou, v níž jsem chtěl dostředivou sílu probírat, vyzval žáky, ať si donesou na další hodinu fyziky malou kuličku nebo míček.

„Jak velkou kuličku?“ padl logický dotaz.

„Do velikosti ping-pongáče,“ odpověděl jsem. „Kdybyste byli starší, tak řeknu, že optimální velikost je kulička do analogové myši,“ usmál jsem se. „Ale to vy už neznáte!“

Několik žáků se ohradilo, že kuličkovou myš znají.

Na další hodině pak dostali žáci úkol: měli zařídit, aby se jimi donesená kulička pohybovala po kružnici. Žáci ve skupinkách zkoušeli různé způsoby, kterými se více či méně přiblížili pravidelnému pohybu kuličky po kružnici.

„Současně si všímejte, jak k tomuto pohybu kuličku přinutíte,“ komentoval jsem jejich snažení. „Budu se na to ptát!“

Po několika minutách experimentování jsem snahy žáků přerušil a začali jsme o provedených experimentech diskutovat. Poměrně rychle jsme pak dospěli k tomu, že na kuličku je nutné působit silou směrem do středu, a proto je logické, aby se jí říkalo dostředivá síla.

Pak jsem už napsal na tabuli definici této síly a rozebrali jsme, jakými silami může být dostředivá síla realizovaná.

Hrátky před vyslovením definice dostředivé síly zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 4. 1. 2016