Odhady fyzikálních veličin

Správné odhady fyzikálních veličin jsou nezbytné pro úspěšné řešení řady úloh. Fyzika popisuje reálný svět, přesto ale musí vytvářet řadu modelů a idealizací, aby bylo možné děje a jevy probíhající v reálném světě matematicky popsat. Proto je nutné mít představu o hodnotách fyzikálních veličin, aby bylo jasné, zda si můžeme či nemůžeme dovolit některé aspekty dané úlohy zanedbat. Smile

Jak odhadovali fyzikální velčiny žáci třídy 09M, je zachyceno na fotografiích!


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 2009