Měření vlastností polovodičů

„Nezapomeňte se podívat na doručené maily - pošlu vám zadání úloh na laboratorní práci, kterou budeme dělat příští týden,“ upozorňoval jsem žáky třídy 15M SPŠST Panská přibližně týden před inkriminovanou hodinou. „A přečtěte si pořádně návod - na hodinu, kde budeme měřit, už musíte přijít připraveni!“

Žáci vše odsouhlasili, tak jsem doufal, že přijdou připraveni jako minulé třídy, se kterými jsem podobné měření prováděl. Žáci si mají z asi deseti úloh zaměřených na proměřování charakteristik polovodičů vybrat dvě, které pak proměří. To ovšem pro mě znamená být připraven na různé možnosti: led, svíčky, horká voda (pro případ měření s termistory), lampa (měření s fotorezistory) a měřicí přístroje (jak klasické, tak čidla od firmy Vernier).

Nastal den, ve kterém jsme měli laboratorní práci měřit. O přestávce před hodinou, která byla před hodinou fyziky, jsem za žáky přišel s nějakým vzkazem. A zůstal jsem překvapen! Teprve nyní si vytvářely skupinky pro laboratorní práci. Zůstal jsem v šoku, ale nic jsem neříkal. Třeba to dopadne dobře, utěšoval jsem se.

Už začátek hodiny fyziky pak dával tušit, že to tak nebude. Žáci nebyli schopni ani nyní zaujmout správně skupiny. Nakonec se rozdělení zdařilo a já se začal ptát, jaké měřicí přístroje resp. jaké pomůcky bude která skupina potřebovat. A opět nastal problém: co vybrat, čím měřit, … Pouze jedna skupina měla jasno a sdělila jasné požadavky, co potřebují.

Během hodiny, kdy žáci pracovali, jsem jednotlivé skupinky obcházel a nepřestával se divit. Měření závislosti odporu termistoru na teplotě bez teploměru? Měření závislosti odporu fotorezistoru na osvětlení bez luxmetru? Měření voltampérové charakteristiky pouze jedním senzorem? Snažil jsem se návodnými a pak šťouravými otázkami přimět žáky, aby se zamysleli, co dělají špatně a aby si požádali o další pomůcky. Marně! Bránili se a ještě se divili, co se tak ptám.

Na konci hodiny, když byly pomůcky uklizené, jsem názor na jejich měření a spolupráci komentoval a začal se „těšit“ na zpracované protokoly. Bohužel úroveň protokolů odpovídala pracovnímu nasazení žáků v hodině! Je škoda, že žáci nevyužili možnost, jak lépe proniknout do pochopení a vyzkoušení si různých vlastností polovodičů!

Průběh měření charakteristik polovodičů zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 18. 12. 2016