Napodobování grafů

Žáci, kteří během prvních hodin fyziky na střední škole pochopí základní principy a fyzikální zákony, které popisují kinematiku hmotného bodu, budou mít velkou výhodu nejen v dalším studiu mechaniky, ale i při studiu dalších oborů fyziky. Základy kinematiky totiž prolínají celou fyziku. Nezbytnou součástí studia nejen fyziky je pak zvládnutí orientace se v grafech: popsat slovně, co daný graf vyjadřuje, dokázat z grafu odečíst hodnoty fyzikálních veličin a dokázat danou závislost v jednodušších případech popsat matematicky. Dovednost umět se orientovat v grafech je nutná i pro běžný život - denně vídáme v novinách vývoj kurzu koruny vůči zahraničním měnám, řada e-shopů nabízí zákazníkům možnost sledovat časový vývoj cen daného výrobku, výsledky voleb do různých státních úřadů jsou prezentovány v řadě zajímavých grafů, …

Aby i třída 11L dovednost orientovat se v grafech zvládla co nejlépe, dostali žáci během cvičení z fyziky úkol: pomocí čidla polohy a LabQuestu firmy Vernier (resp. programu LoggerPro nainstalovaného v notebooku) zrealizovat s přineseným autíčkem zadané pohyby. A to bych nebyl já, abych situaci nezkomplikoval. Smile Čidlo polohy měří závislost polohy (tj. souřadnice) na čase, takže když jsem žákům předkreslil graf závislosti souřadnice na čase, bylo vše v pořádku. Ale já jsem přidal i grafy závislosti velikosti rychlosti na čase. Aby mohli žáci zrealizovat a proměřit pohyby popsané těmito grafy, bylo nutné si nejdříve představit, jak vypadá graf závislosti souřadnice na čase. Proto jsem myslel, že tato část práce pro ně nebude snadná! Ale byl jsem mile překvapen: třída 11L si i s těmito grafy poradila velmi zdatně.

Atmosféru z pracovního ruchu, který ve třídě při práci vládl, zachycují fotografie.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 8. 10. 2011