Kondenzátory

Kondenzátor patří nejen ve fyzice, ale i v běžném životě k velmi důležitým součástkám. Proto se snažím, aby žáci správně pochopili jeho princip činnosti a základní vlastnosti. Proto jsme ve třídě 13L SPŠST Panská věnovali jedno cvičení z fyziky proměřování základních charakteristik kondenzátorů. Začali jsme jednoduše důkazem, že kondenzátor dokáže kumulovat energii, která se následně použije např. k rozsvícení LED. Poté jsme přistoupili k měření závislosti napětí na deskách kondenzátoru a elektrického proudu tekoucímu obvodem při nabíjení kondenzátoru na čase s využitím čidel firmy Vernier.

Podle pracovního nasazení se zdá, že žáky práce bavila!

Na fotografiích je zobrazen průběh práce.

Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 11. 10. 2014