Měření velikosti tíhového zrychlení

Na hodinách fyziky se snažím kromě běžné látky a řešení úloh na dané téma naučit žáky základy fyzikálních měření. Samotný proces měření „klasických školních“ úloh je většinou nezajímavý a pro studenty ne příliš přínosný.Smile Pokud je ale možné ověřit relativně jednoduchým měřením hodnotu fyzikální konstanty, přijde mi to velmi zajímavé a pro žáky motivující.Smile

Jednou z fyzikálních „konstant“, s níž se studenti setkávají, je velikost tíhového zrychlení. Pravda, není to konstanta v pravém slova smyslu, protože velikost i směr tíhového zrychlení závisí na řada dalších parametrů, ale v daném místě na povrchu Země lze tuto veličinu za konstantu považovat. Žáci ji přitom dobře znají - používají jí jak ve škole po celou dobu studia fyziky při řešení úloh a při domýšlení důsledků různých situací, ale znají i z praxe důsledky, které tato fyzikální veličina způsobuje (pád na zem, když zakopneme, nemožnost vyskočit do libovolné výšky nad povrch Země, …).

S využitím matematického kyvadla lze tuto veličinu naměřit přesně a poměrně jednoduše. Smile

Průběh měření ve třídě 07L je zobrazen na fotografiích!


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 2009