Prezentace domácích úkolů - měření pohybu

Tak jako všichni žáci prvních ročníků, které učím fyziku, dostali stejný domácí úkol i žáci třídy 18L SPŠST Panská.

„Zadání úkolu je jednoduché: proměřit libovolný pohyb, který vás napadne,“ zadávám na začátku listopadu domácí úkol. „Zda k tomu použijete vaše iVěci s různými aplikacemi, nebo si půjčíte školní měřící systém, to je jedno. Důležité je, že budu chtít, abyste sestrojili grafy, kterými jsme dosud pohyby popisovali.“

Zatím žáci vše chápou.

„Pak si připravíte cca dvouminutovou prezentaci toho, co jste naměřili,“ pokračuji v zadání. „Nemusíte nutně dělat prezentaci v PowerPointu, důležité je, abyste nás seznámili s měřením, se zákulisím měření a s naměřenými grafy.“

Žáci poslouchají a zdá se, že dotazy zatím nejsou.

„Proč to zadávám? Jednak si tím zopakujete část fyziky, jednak se naučíte, v tom dobrém slova smyslu, prodávat sami sebe! To pro vás bude užitečné u maturity, u zkoušek na vysokých školách, při žádání o místo, při žádání o grant na vaše aktivity a podobně. Musíte se naučit mluvit před publikem. Zde budete mít výhodu, že publikum budete znát a že všichni, kromě jednoho, budou stát na straně prezentujícího,“ dodávám a žáci se usmívají, protože se už nějakou dobu známe, tak vědí, kdo bude tím „černým Petrem“.

Po ujasnění, že budou pracovat maximálně ve dvou, výjimečně ve třech, a že na každou hodinu cvičení z fyziky bude jedna prezentující skupina připravena, je zadání jasné.

„Prezentovat začneme první hodinu v lednu, známky všem započítám do druhého pololetí,“ uzavírám zadání úkolu a těším se, co žáci vymyslí a co je napadne za měření.

Některá z později prezentovaných měření byla skutečně velmi netradiční a zajímavá! A všechna byla povedená!

Průběh prezentací domácích úkolů zobrazují fotografie.

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 4. 6. 2019