Stacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole je velmi důležitou částí nejen fyziky, ale i praktického života. Jeho účinky známe z praxe, silné magnetické pole může poškodit některé elektronické přístroje, námořníci jej několik staletí využívají k navigaci, … Proto jsem chtěl, aby se s ním detailně seznámili i žáci třídy 13L SPŠST Panská v rámci laboratorních prací.

Žáci dostali postupně několik úkolů:

 • prozkoumat magnetické pole zadaných (dost obskurních) konfigurací magnetů pomocí železných pilin;
 • ověřit, že při průchodu elektrického proudu vodičem v jeho okolí vzniká magnetické pole;
 • pokusit se experimentálně dokázat, jak toto pole v okolí vodičem, kterým prochází elektrický proud, vypadá;
 • vyrobit jednoduchý ale dostatečně citlivý indikátor elektrického proudu.
 • Jak žáci zadané úkoly zvládli, zobrazují fotografie.

  Autoři fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 27. 8. 2015