Materiály pro výuku fyziky

Sbírky úloh


1. ročník - sbírka pro 1. ročník technického lycea (ale i ostatní obory nejen naší školy); obsahuje základy práce s grafy, kinematiku, dynamiku, mechanickou práci a energii, gravitační pole, mechaniku tuhého tělesa a mechaniku kapalin

2. ročník - sbírka pro 2. ročník technického lycea; obsahuje elektrostatiku, elektrický proud v látkách, mechanické kmitání, vlnění a akustiku, stacionární a nestacionární magnetické pole a obvody střídavého proudu

3. ročník - sbírka pro 3. ročník technického lycea; obsahuje optiku (odraz a lom, vlnovou, geometrickou) a termodynamiku (základní pojmy, teplo, práce a vnitřní energie, kalorimetrická rovnice, struktura a vlastnosti plynů, pevných látek a kapalin a změny skupenství)

4. ročník - sbírka pro 4. ročník technického lycea; obsahuje speciální teorii relavity a fyziku mikrosvěta (kvantová fyzika, jaderná fyzika)

Opakování fyziky 1. - 4. ročníku - sbírka určená k opakování před maturitní zkouškou z fyziky a před přijímacími zkouškami z fyziky na vysoké školy

Sbírka úloh z fyzikální olympiády - vybrané úlohy z různých ročníků fyzikální olympiády

Prezentace


Moderní fyzika - historický přehled východisek klasické fyziky (Newton, Faraday, Maxwell, ...), z nichž poté povstala Einsteinova teorie relativity; vytvořeno v PowerPoint 2003, velikost zabaleného souboru: 1 MB

Životopis Alberta Einsteina - stručný přehled životopisu a některých názorů geniálního vědce; vytvořeno v PowerPoint 2003, velikost zabaleného souboru: 4,5 MB

Rozšiřující texty


RLC obvody - základní fyzikální rozbor sériových a paralelních RLC obvodů doplněný matematickým popisem jak pomocí reálných, tak i pomocí komplexních čísel; ve fromátu PDF (cca 300 kB)

Aplikovaná matematika - text, který se zabývá středoškolskou matematikou na vysokoškolské úrovni (a nebo vysokoškolskou na středoškolské ? :-) ); velikost souboru ve formátu PDF: 3 MB

Obrázky s fyzikální tématikou


Důsledky odstředivé síly - na rotující CD resp. DVD působí značně velké odstředivé síly, které jej mohou i roztrhat! To pochopitelně není nic příjemného ani pro mechaniku počítače ani pro majitele, který měl na nosiči důležitá data :-( ... JPG fromát (cca 200 kB), autor Jakub Šerých, SPŠST Panská

Srovnání velikostí planet - srovnání velikostí planet Sluneční soustavy, které jsou různě velké a zanedbatelně malé vzhledem ke Slunci; JPG fromát (cca 200 kB), zdroj neznámý

Země a Měsíc - společná fotografie Země a Měsíce; JPG fromát (cca 50 kB), zdroj neznámý

Země mezi dnem a nocí - fotomontáž fotografií, které byly pořízeny z oběžné dráhy. Je to obrázek Evropy a Afriky při západu Slunce. Polovina obrázku je v noci. Jasné tečky, které jsou na obrázku vidět, jsou světla měst. Horní část Afriky je poušť Sahara. Všimněte si nočních světel v Holandsku, Paříži a Barceloně, zatímco v Londýně, Lisabonu a Madridu je ještě denní světlo. Slunce jěště stále ozařuje Gibraltar. Středozemní moře je už ve tmě. Uprostřed Atlantického oceánu jsou vidět ostrovy Azory, pod nimi napravo jsou ostrovy Madeira, kousek pod nimi Kanárské ostrovy a ještě jižněji (blíže k nejzápadnějšímu bodu Afriky) jsou ostrovy CapeVerde. Obrovská Sahara je krásně vidět jak ve dne, tak i v noci. Vlevo nahoře je Grónsko, úplně zamrzlé. JPG fromát (cca 100 kB)

Skrvny na Slunci - JPG fromát (celkem cca 90 kB), autor Tomáš Holub (třída 03K SPŠST Panská)

Zatmění Měsíce (1, 2, 3 a 4) - fotografie zatmění Měsíce z 9. 11. 2003; JPG fromát (celkem cca 500 kB), autor Tomáš Holub (třída 03K SPŠST Panská)

Obrázky a videa planet - stránka obrázků a krátkých videosekvencí, které vytvořil v domácích podmínkách Viktor Adler (třída 03K SPŠST Panská, e-mail: AViktor@seznam.cz)

Blesky (1, 2, 3 a 4) - fotografie různých tvarů blesků; JPG fromát (celkem cca 400 kB), autor Adam Rajnoch (třída 02M SPŠST Panská)

Duha - důkaz, že barevné spektrum, které vzniká při průchodu bílého světla vodními kapkami, je polarizované; Nejedná se o fotomontáž - fotografie tak byly skutečně vyfotografovány! JPG fromát (cca 400 kB), autor Jaroslav Reichl

Využití polarizačního filtru - polarizačním filtrem lze odstranit z pořizované fotografie nežádoucí odlesky a odrazy světla. Na obrázku jsou dvě fotografie pořízené z rozhledny na náměstí Svatého Marka v Benátkách (Itálie) - jedna běžným způsobem, druhá přes polarizační filtr. Opět se nejedná o fotomontáž - fotografie tak byly skutečně vyfotografovány! JPG fromát (cca 530 kB), autor Jaroslav Reichl

... a něco navíc


Hlavička na listy se řešením FO - řešení Fyzikální olympiády je nutné odevzdávat na samostatných papírech formátu A4, které musí mít předepsanou hlavičku. Tu je možné si stáhnout a jen vyplnit nacionále vaše a vašeho fyzikáře.