Experimenty s čočkami

Dříve, než jsme začali se žáky třídy 20M SPŠST Panská řešit kvantitativní úlohy na téma čočky, půjčil jsem jim opět několik pomůcek, aby si zobrazení čočkami mohli samostatně zrealizovat. Žáci tak měli k dispozici:

 • modely obou typů čoček vytvořených z PET láhví: buď láhev kulového tvaru naplněná vodou na vzduchu nebo uzavřená prázdná PET láhev kulového tvaru umístěná ve vodě v průhledné nádobě;
 • běžné skleněné čočky;
 • ukázky Fresnelovy čočky – jak ve velkém provedení (z kdysi ve škole hojně používaných Meotarů), tak v malém reklamním provedení;
 • pohledy vykazující 3D efekt s využitím právě principu Fresnelovy čočky;
 • válcové čočky a zobrazení předmětů pomocí nich.
 • U každé z aktivit, které si žáci zkoušeli, jsem pochopitelně kladl zvídavé dotazy, abych měl jistotu, že žáci zobrazení čočkami chápou.

  Průběh experimentování je zobrazen na fotografiích.

  Autor fotografií:

  Jaroslav Reichl

  © Jaroslav Reichl, 12. 3. 2023