Newtonovy zákony

Newtonovy zákony popisující příčiny pohybu těles jsou velmi podstatné nejen pro další studium dynamiky, ale jejich znalost či neznalost se promítá i do dalších částí fyziky. Aby u žáků převládla ve větší míře znalost těchto zákonů, snažím se, aby tuto problematiku dobře pochopili.

Nebylo tomu jinak ani ve třídě 15M SPŠST Panská. Na jedné hodině jsem žáky požádal, zda by mohli donést do školy na další hodinu fyziky skateboard. Fanda Bacík ochotně vyhověl a donesl hned oba, které byly na experimenty potřeba. Na následující hodině jsme pak začali se skateboardy experimentovat. Experimenty jsme provedli v několika krocích a následně jsme si experimenty rozkreslili na tabuli. Na závěr hodiny jsme pak vyslovili na základě toho druhý Newtonův zákon.

Postupně si žáci uvědomili, že:

 • žák stojící na podlaze může uvést silou do pohybu druhého žáka, který stojí na skateboardu;
 • žák stojící na podlaze může silou přitáhnout k sobě druhého žáka stojícího na skateboardu pomocí provázku;
 • dva žáci stojící na skateboardech se mohou uvést do pohybu vzájemně tak, že se jeden odstrčí od druhého: mají-li žáci přibližně stejné hmotnosti, budou se pohybovat po odstrčení přibližně stejně (tj. s téměř stejně velkým zrychlením);
 • dva lidé stojící na skateboardech se po odstrčení budou pohybovat s různým zrychlením, mají-li různé hmotnosti.
 • Snad si tedy žáci třídy 15M budou tyto závislosti pamatovat a vždy, když se budeme bavit o silách a zrychleních, které tyto síly vyvolávají, si vybaví vyzkoušené experimenty.

  Vyučující Jaroslav Reichl v to doufá i proto, že se během hodiny tak obětoval! Experimenty probíhaly shodou okolností v den, kdy bylo venku (ač byl listopad) stále poměrně teplo. A Jarda musel mít po celou dobu experimentování na sobě mikinu, aby znění fyzikálního zákona, které měl vyobrazeno na triku, neprozradil příliš brzo!

  Experimentování na skateboardech zobrazují fotografie.

  Autor fotografií:

  Michal Jansa (třída 15M)

  © Jaroslav Reichl, 18. 11. 2015