Fyzika

Multimediální encyklopedie fyziky


Středoškolská fyzika zpracovaná formou dynamických a interaktivních stránek. K řadě článků Encyklopedie jsou připojeny audio nahrávky příslušné látky z hodin fyziky, krátká videa s názornými experimenty, fotografie z běžného života, které mají k danému článku vztah, návody na experimenty, zajímavosti, ... Encyklopedie není završená - pracujeme na ní průběžně a stále se rozrůstá.

Za veškeré připomínky, náměty, dotazy, ... k Encyklopedii předem děkujeme.

Výuka


Stránka obsahuje materiály, které mohou využít ve výuce jak studenti, tak i jejich učitelé fyziky. Materiály jsou určené primárně pro použití na střední škole, ale šikovní učitelé, kteří učí šikovné děti :-), mohou část z nich použít i na základní škole. Stránka odkazuje na sbírky úloh z fyziky, různé prezentace, obrázky s fyzikální tématikou, rozšiřující texty, ...

Z hodin fyziky ...


Práce studentů, které studenti prezentovali na hodinách fyziky a které vznikly jako netradiční domácí úkoly, zajímavé laboratorní práce, vlastní aktivity studentů, ...

Praktické maturitní zkoušky


Studenti průmyslových škol musí skládat i praktickou maturitní zkoušku. Některé práce, které tímto způsobem vznikly, jsou velmi zajímavé ...

Exkurze


Stránka je věnovaná exkurzím, které jsem organizoval pro studenty nebo kterých jsem se sám zúčastnil s někým jiným. Většina ze zpráv je doplněna fotografiemi z dané akce.

Fyzikální show


Fotoreprotáže z různých fyzikálních show, jejichž cílem je ukázat, že fyzika není žádná nudná a nezáživná věda, která si nezaslouží vaší pozornost! Naopak! S fyzikou lze zažít řadu dobrodružství, zábavy a legrace! Nevěříte? Tak klikejte ... :-)

Experimenty s čidly firmy Vernier


Experimenty jsou nedílnou součástí fyziky. Jedním ze systémů, který umožňuje provádět rychlá a přesná měření, je systém od firmy Vernier.