Pravda o tmě


Již dlouhá léta se všeobecně tvrdí, že žárovky vyzařují světlo. Poslední vědecké výzkumy však jasně ukazují, že tomu tak vůbec není!

POHLCOVAČ TMY

Žárovky totiž nevyzařují světlo, ale naopak pohlcují tmu! Proto se má žárovky správně nazývat pohlcovač tmy. Propracovaná teorie pohlcovačů tmy nevyvratitelně dokazuje, že tma má vlastní hmotnost a je dokonce těžší a rychlejší než světlo. Základem teorie pohlcovačů tmy je tedy tvrzení, že žárovky pohlcují tmu. Vezměme si například pohlcovač tmy v obývacím pokoji. Je očividné, že v jeho blízkosti je mnohem méně tmy, než ve větší vzdálenosti od něj. Čím je pohlcovač tmy větší, tím více tmy také dokáže pohltit. Pohlcovače na ulicích mají mnohem větší kapacitu, než pohlcovače v obývacích pokojích. Tma, kterou pohlcovače během své činnosti pohlcují, pak putuje dráty do energetických závodů, které ji obvykle za pomocí fosilních paliv likvidují.

PŘENOSNÉ POHLCOVAČE TMY

Existují dokonce i přenosné pohlcovače tmy. V nich má ale žárovka příliš malý objem a proto musí být v její blízkosti nainstalováno odkladiště tmy, lidové nazývané baterie. Jakmile se odkladiště zaplní, musí se vyprázdnit nebo vyměnit. Teprve potom může pohlcovač opět správně fungovat. Primitivním pohlcovačem tmy je také svíčka. Vezměme nejprve nepoužitou svíčku. Má pochopitelně bílý knot. Po prvním použití je okamžitě patrné, že v důsledku pohlcování tmy knot zčernal. Umístíme-li do blízkosti fungující svíčky například tužku, zčerná také. Stane se tak z toho důvodu, že tma proudící do svíčky byla nucena tužku obtékat. Nevýhodou primitivních pohlcovačů tmy je ovšem jejich velmi omezený dosah.

ŽIVOTNOST POHLCOVAČŮ TMY

Podobně jako většina věcí má také pohlcovač tmy pouze omezenou životnost. Jakmile se tmou zcela naplní, ztrácí schopnost další tmu pohlcovat. Tato skutečnost se projeví tmavou skvrnou, která je v naplněném pohlcovači jasně viditelná.

TMA MÁ HMOTNOST

Hmotnost tmy se projevuje třením při přechodu tmy do pohlcovače. Tímto třením se pohlcovač silně zahřívá. Proto není radno dotýkat se pohlcovače v činnosti. Mnohem větší problém s třením ale nastává u svíčky. Hmota tmy musí do svíčky pronikat pevným knotem na rozdíl od průhledného skla žárovky. Tím dochází k uvolňování mnohem většího množství tepla a rozhodě není vhodně sahat ani na fungující svíčku. Zahřívání pracujícího pohlcovače je naprosto pochopitelné. Stlačujeme-li plyn, také se zahřívá. A naprosto stejným způsobem se zahřívá i tma, která je stlačována do drátu žárovky.

TMA JE TĚŽŠÍ NEŽ SVĚTLO

Každý jistě ví, že plaveme-li ve vodě těsně pod hladinou, vidíme všude kolem dostatek světla. Ponoříme-li se ale do větší hloubky, rychle zjistíme, že je kolem stále větší tma. Ve velké houbce je dokonce tma úplná. Je to z toho důvodu, že těžší tma klesá ke dnu, zatímco lehčí světlo zůstává při hladině. Proto se také anglicky "světlo" a "lehký" říká naprosto stejně - "light".

TMA SE POHYBUJE RYCHLEJI NEŽ SVĚTLO

Otevíráme-li v osvětlené místnosti velmi pomalu dveře zavřené skříně, uvidíme světlo pomalu vnikat dovnitř skříně. Tma je však natolik rychlá, že ji nikdy nelze spatřit unikat ze skříně ven.

Až tedy někdy příště uvidíte svítící žárovku, uvědomte si, že se v žádném případě nejedná o nějaký světelný zdroj, ale naopak o typický pohlcovač tmy.