Pedagogické zásady

 • I pedagog se může stát člověkem.
 • Poznámka: Je ovšem otázkou, jestli tato zásada platí i opačně. To je zatím předmětem dalšího zkoumání.

 • Existuje-li k zadanému příkladu více řešení, uvádíme všechna, protože jedno řešení frustruje žáka jen jednou.
 • Složitější příklady řešíme v nižších patrech, nejlépe v přízemí.
 • Poznámka: To proto, aby si řešením zděšení studenti neublížili při skoku z okna.

 • Přijdeme-li do třídy, kde je nesmazaná tabule, okamžitě necháme službu všechno smazat. Co kdyby na tabuli bylo napsáno něco, čemu nerozumíme!
 • Žákům se snažíme ukázat něco nového při každé příležitosti - např. při mazání tabule Brownův pohyb nebo Lissajousovy obrazce.
 • Žákovu osobnost rozvíjíme při každé příležitosti, ale tak, aby nám nepřerostla přes hlavu.
 • Žákovu osobnost tlumíme humánně a tak, abychom měli aliby.
 • Neví-li učitelka jak dál, může propuknout v pláč, kdežto u pedagoga by to bylo nedůstojné.
 • Učební pomůcky nosíme do hodiny i tehdy, když je nebudeme potřebovat. Jinak totiž pomůcky zatrpknou proto, že se jim dostatečně nevěnujeme, a nebudou fungovat v okamžiku, kdy s nimi budeme chtít pracovat. • Inspirován RNDr. Emilem Caldou z MFF UK sepsal J. Reichl.